Embosing

 

Anunt incepere curs Agent comercial

luni, 12 decembrie 2011

ANUNŢ
în luna decembrie 2011 a început cursul gratuit pentru calificarea în ocupaţia
„AGENT COMERCIAL”
● autorizat CNFPA ● nivelul 3 de calificare ● cod COR 3421.3.1

Cursul este organizat în cadrul proiectului “O şansă pentru viitor” - ID 108/2.3/G/79238 de către Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii „Bogdan Vodă” Rădăuţi – Suceava în parteneriat cu Filiala Suceava a Blocului Naţional Sindical.
Cursul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în cadrul proiectului „O şansă pentru viitor”.
Locul de desfăşurare: Centrul de Formare Profesională „Prometeu” din Suceava, str. Calea Unirii, nr.17B.
Numărul participanţi: 28 → angajaţi din judeţul Suceava
Numărul de ore de curs: 1080, din care 360 ore pregătire teoretică şi 720 ore pregătire practică
Perioada de desfăşurare: decembrie 2011 – august 2012
Programul de formare profesională conţine următoarele discipline:
1. Corespondenţa cu partenerii
2. Comunicare interpersonală
3. Munca în echipă
4. Încheierea contractului extern
5. Negocierea contractului extern
6. Dezvoltarea activităţii profesionale
7. Coordonarea activităţii de încasare şi plată
8. Coordonarea activităţii de mostrare
9. Coordonarea executării contractului cu clienţii şi a livrării mărfii
10. Efectuarea importurilor de completare
11. Întocmirea şi transmiterea ofertei
12. Pregătirea ofertării
13. Planificarea realizării contractului extern
14. Organizarea întâlnirilor de afaceri
15. Urmărirea rezolvării reclamaţiilor

Se asigură suport de curs fiecărui participant şi materiale didactice necesare pentru desfăşurarea pregătirii (videoproiector, flipchart, carnet, pix etc.).
Disciplinele cursului vor fi predate de 8 formatori certificaţi CNFPA. Cursanţii vor beneficia de consiliere profesională acordată de un psiholog cu experienţă în domeniu.
Pregătirea practică se va desfăşura la angajatori din judeţul Suceava.
Absolvenţii cursului de calificare în ocupaţia „agent comercial” vor beneficia de o subvenţie în valoare bruta de 1.000 lei, care va fi acordată numai după absolvirea cursului de către participant.
În perioada ianuarie 2012 – iunie 2013 cursul „agent comercial” va mai fi organizat pentru încă trei grupe de câte 28 de cursanţi.