Embosing

 

Anunt

vineri, 20 ianuarie 2012

În luna ianuarie 2012 a început cursul de consiliere profesională.

Cursul este organizat în cadrul proiectului “O şansă pentru viitor” - ID 108/2.3/G/79238 de către Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii „Bogdan Vodă” Rădăuţi – Suceava în parteneriat cu Filiala Suceava a Blocului Naţional Sindical.
Cursul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în cadrul proiectului „O şansă pentru viitor”.
Locul de desfăşurare: Centrul de Formare Profesională „Prometeu” din Suceava, str. Calea Unirii, nr.17B.
Numărul de persoane consiliate la finalul proiectului: 150 angajaţi din judeţul Suceava
Tipuri de activităţi în cadrul sesiunilor de consiliere profesională:
- informarea despre situaţia pe piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;
- Informarea despre drepturile şi obligaţiile pe care le aveţi conform legislaţiei în vigoare;
- informarea despre posibilităţile de angajare în câmpul muncii;
- instruirea privind tehnicile şi metodele de căutare a unui loc de muncă (întocmirea CV-ului, scrisorii de motivare, prezentarea la interviuri ş.a.).
- Au fost prezentate aspectele teoretice privind structura sistemului motivațional şi polaritatea proceselor afective.
- Au fost prezentate „Explorarea traseelor educaţionale şi profesionale” şi „Luarea deciziilor optime pentru perfecţionarea şi ascensiunea profesională”.
- Persoanelor consiliate au fost antrenate în activități de autocunoaştere. Activităţi de consiliere individuală: Graficul aspirațiilor personale/profesionale (N. Sillamy); Piramida trebuințelor (A. Maslow); Interesele şi sistemul de valori (identificare pe baza indicatorilor calitativi/cantitativi); Rozeta celor 8 emoții (activitate de observare, selectare şi evidențiere).
- Consilierile efectuate au vizat în special următoarele: motivarea persoanelor ce provin din grupul ţintă să participe la cursurile de formare profesională; ridicarea stimei de sine; conştientizarea nevoilor fiecărui individ de asumare a răspunderii în cadrul familiei şi altor grupuri sociale; dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi dezvoltarea însuşirilor de personalitate; familiarizarea cu diferite metode de cunoaştere a personalităţii indivizilor cu care intră în contact; cum să se comporte în faţa unui angajator.