Embosing

 

Conferinţă de presă

vineri, 15 iulie 2011

Conferinţă de presă
Realizata in data de 15.07.2011

Conferinţa de presă a inceput la ora 11.00 o dată cu sosirea invitaţilor din cadrul presei. Au fost prezenţi reprezentanţi ai posturilor de televiziune locale IntermediaTV, iar din partea presei au participat la conferinţă delegaţi de la: Monitorul de Suceava, Crai Nou, AgerPres, NewsBucovina şi ACPFAMedia.
Conferinţa de presă a fost prezentată de către managerul de proiect, impreună cu domnul Iordănel Secrieru, partener in cadrul proiectului şi de către doamna Lavinia Răzlog, ce deţine funcţia de responsabil diseminare.
Managerul de proiect a prezentat in deschidere informaţii generale despre beneficiar şi despre proiect, după care domnul Secrieru a vorbit despre contribuţia partenerului in cadrul acestui proiect, despre politica BNS, despre echipa de proiect dar şi despre avantajul adus prin faptul că partenerul are formatori proprii.
in continuare, doamna Lavinia Răzlog a inceput o prezentare mai amănunţită a proiectului prin prezentarea titlului acestua, a axei prioritare şi a domeniului, a avantajelor oferite de implementarea acestuia. A vorbit apoi despre grupul ţintă căruia i se adresează proiectul, despre criteriile de selecţie a cursanţilor, modalitatea de evaluare şi de stimulare a acestora. S-a precizat şi faptul că proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, contribuţia beneficiarului in cadrul acestui proiect fiind de 2% din suma totală.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013


După ce responsabilul de diseminare a finalizat prezentarea informaţiilor referitoare la proiect, a venit randul presei să adreseze intrebări şi să ceară date suplimentare. Atat managerul de proiect, cat şi partenerul in cadrul proiectului au răspuns intrebărilor presei, oferind lămuriri şi informaţii adiţionale.
Pe parcursul intregii conferinţe de presă au fost făcute fotografii, care vor fi imprimate pe suport de hartie şi arhivate impreună cu foile de flipchart folosite in timpul prezentării. Pe langă fotografii au fost inregistrate şi cadre video, care vor fi păstrate pe suport digital.


Conferinţa de presă s-a desfăşurat la sediul Sindicatului Liber şi Independent Telecomunicaţii Bogdan Vodă Rădăuţi , aflat pe strada Nicolae Bălcescu nr.6 din Suceava intre orele 11 - 12.
Manager de proiect
Nichifor Aleodor